Bestyrelsen

Bestyrelsen består av 5 medlemmer, som velges på den årlige generalforsamling. Medlemmene i bestyrelsen velges for en 2 årlig periode.

Bankforbindelse

  • Danske Bank
    Langgade 13, 4800 Nykøbing F.
    Konto: 4386 4386402868

CVR: 36169796

Formann

Elisabeth Øie Eriksson


Sekretær

Kathrine Brønnes


Kasserere

Astrid Svendsen og

Aksel Føns Johnsen


Bestyrelsesmedlem
Aase Reidun Sløgedal(webmaster)

Du er også velkommen til å bruke formularen her.